Co nas wyróżnia?

Nasza własna PORADNIA ! ! !


Mamy aż . . .

5 specjalistów i terapeutów!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się

z ofertą naszej Poradni


„Działając razem, możemy zmienić świat”

S. Bull


Nasz zespół to aż 5 specjalistów i terapeutów! 

Wśród nich jest: psycholog, pedagog, logopeda, tyflopedagog i oligofrenopedagog.

Udzielamy kompleksowej pomocy dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności  i opinię, wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne, a także dzieciom potrzebującym naszego wsparcia, skierowanych do opieki psychologiczno – pedagogicznej na wniosek nauczyciela lub rodzica. 

Wspieramy również rodziców, którzy potrzebują konsultacji, terapii czy też porady.


Pani Kasia
– pedagog–terapeuta,
terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, terapia dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się  i zachowaniu, terapia ruchem (gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna).


Pani Mariola
– neurologopeda, terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami artykulacyjnymi, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i chorobami przewlekłymi


Pani Kasia – tyflopedagog
ze specjalnością orientacja przestrzenna, rehabilitant wzroku, mediator, absolwentka Studium Liderów Grup Wsparcia, prowadzi warsztaty dla rodziców zainteresowanych rozwijaniem własnych kompetencji wychowawczych oraz budowaniem pozytywnych relacji z dziećmi, prowadzi warsztaty w ramach Międzynarodowego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Dzieci „Przyjaciele Zippego”, opiekun praktyk studentów PWSZ w Płocku.


Pani Małgosia – oligofrenopedagog, pedagog rewalidacyjno – terapeutyczny, terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz problemami rozwojowymi, nauczyciel gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej