Kontakt

Ul. Gałczyńskiego 7

09-400 Płock

tel./fax: 24 364 26 55
tel.: 24 364 26 56

czynne w godz. 06.00 - 17.00