O Nas

Przedszkole mieści się w wolno stojącym budynku, którego przestronne, słoneczne sale pozwalają na realizacje zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych na najwyższym poziomie. Każda grupa posiada swoją salę wyposażoną w wiele kolorowych zabawek i pomocy dydaktycznych. Plac zabaw dla dzieci składa się z różnorodnych bezpiecznych i atestowanych zabawek. Dzieci mają zagwarantowane trzy domowe, posiłki dziennie. Przedszkole posiada w pełni wyposażoną salę gimnastyczną.

Najnowsze informacje

Więcej informacji w dziale "Aktualności"
Nabór na wolne miejsca w przedszkolach

 

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się w poniedziałek      16 marca 2020 roku. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak               i pracowników przedszkoli, prosimy o złożenie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu  informatycznego NABO.

 

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. O kwalifikacji dziecka do przedszkola NIE DECYDUJE KOLEJNOŚC ZŁOŻENIA WNIOSKU. Ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w zakładce Edukacja - nabór do przedszkoli.

 

Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.

 

1. System NABO zostanie uruchomiony 16 marca 2020 roku o godz. 9.00.

    W trosce o bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli zalecamy wypełnienie wniosków w miejscu zamieszkania, bez angażowania pracowników przedszkoli.

 

2. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu, jednak będą obsługiwane przez pracowników przedszkola wyłącznie pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

3. Formularz - „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21" jest dostępny w zakładce "nowy wniosek" (www.ppo.zjoplock.pl Rekrutacje-Przedszkola). Rodzic wybiera "wypełnij nowy wniosek". Po wypełnieniu wniosku i ustaleniu hasła Rodzic będzie mógł logować się do systemu NABO, w celu otrzymywania informacji związanych z rekrutacją.

 

4. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg preferencji.

 

5. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Zalecamy, aby gotowe formularze przesłać:

- skanem pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail przedszkola pierwszego wyboru,

lub

- pocztą na adres przedszkola pierwszego wyboru,

lub

- faksem do przedszkola pierwszego wyboru

lub

- złożyć osobiście dopiero po otwarciu przedszkoli dla dzieci - od 26 marca 2020 r.

 

Ewentualne błędy będą możliwe do poprawienia podczas weryfikacji wniosku.

 

6. Pełna oferta każdego przedszkola dostępna jest na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.